OSB LERDE KISMEN BEDELSİZ PARSEL TAHSİSİ SÜRESİ UZATILDI

OSB lerdeki parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsisine ilişkin sürenin uzatılması Bakanlar Kurulu’nun 2013 / 5363 sayılı Kararname’siyle 21 Eylül 2013 tarih,28772 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Buna göre OSB mizde % 90 bedelsiz olarak parsel tahsislerine 12.04.2015 tarihine kadar devam edilecektir.