OSB MİZ 2.ETAP ÖN MÜRACAATLARIN ALIMI BAŞLADI

OSB mizde 1.etap parsel tahsisleri tamamlanmış,19 parselin tamamı 17 adet firmaya tahsis edilmiştir.2. etaptaki 8 parsel için ön müracaatların alımı devam etmektedir. 2.etapta toplamda 239.000 m2 lik sanayi parselimiz bulunmakta olup, bunlardan 133.000 m2 alanındaki parselimiz için büyük ölçekli yatırım düşünülmektedir.