Mesleki Eğitimin Tanıtılması, Mesleki Eğitime yönlendirme ve Rehberlik İlişkin Kamu Spotu
Mesleki ve teknik eğitimde yapılan değişikliklerin kamuoyu ile paylaşılması v farkındalık oluşturulması için genelge ile tanıtım kampanyası düzenlenmiştir. tıklayın