26-Ağustos-2019
Ara


Geç Kalmadan Yerinizi Alın!!

Detay

  Tavşanlı  
 
Kütahya
 

HAKKIMIZDA

Tavşanlı OSB çalışmalarının başlangıcı 1995 olmasına rağmen o zaman tesbit edilen OSB alanından çeşitli nedenlerle vazgeçilmiş, 2000 li yılların başında şu anki alan OSB bölgesi olarak kabul edilmiştir. Yine uzun süren bir boşluktan sonra 2005-2006 yıllarında OSB çalışmalarına başlanılmış, hızlı bir süreç sonrasında alt yapı kabulümüz Aralık 2011 de yapılmıştır.

BÜYÜKLÜĞÜMÜZ : 123 hektar
PARSEL SAYIMIZ :
1.ETAP 20
2.ETAP 9
TOPLAM 29 Adet (Parsellerimiz ortalama 8-95 ha. arasında alanlarımız mevcutta bulunmktadır.)
ALTYAPI : 1.etap alt yapısı tamamlandı.2. etap alt yapısı çalışmalarına başlanılmış olup, 30.06.2018 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.
PASEL TAHSİSLERİ:4562 sayılı yasanın geçici 9.maddesine istinaden OSB mizde %40 bedelsiz parsel tahsislerimiz devam etmektedir.Alt yapı maliyetimizin sanayi alanımıza bölünmesiyle ortaya çıkan rakam 1.Etap için 21,65 TL / m2, 2.Etap 26,50 TL / m2 olup,bunun % 60 u olan 15,90 TL / m2 şu anki parsel tahsislerinde aldığımız bedeldir.Geri kalan % 40 lık kısım Bakanlıkca karşılınmaktadır.Örnekleme yapılacak olursa 10.000 m2 yer tahsisi yapılan sanayicimiz 10.000 x 15,90 = 159.000- TL bedel ödeyecektir.Katılımcı Firmalardan 0.30 TL/m2 Yıllık Ortak Gider Katılım bedeli ile OSB mizde yapılmakta olan Mesleki Eğitim Merkezi ve Atık Arıtma Tesisi için katılım payları alınmaktadır.
ÇALIŞACAK PERSONELİN DURUMU :Tavşanlı’mızda büyük bir işsizlik mevcut olup, kayıtlara göre 8.000 civarında işsiz bulunmaktadır.Ancak gerek G:L:İ ,gerek Tunçbilek Termik Santralı gibi resmi kurumların teknik bürolarından,gerekse 40 yıllık geçmişi olan Endüstri Meslek Okulu’nun bölümlerinden mezun olan kişilerden dolayı hem teknik konuda hem de düz işçi pozisyonu itibariyle sanayicilerimiz sıkıntı yaşamayacaktır.Ayrıca halkımızın bu konuda duyarlı olması nedeniyle çalışacakları tesisi sahiplenerek yatırımcıya nefes aldıracaktır.Tavşanlımızda maalesef bugünlere kadar sanayi alanında bir yatırımın olmaması nedeniyle OSB mizde yapılacak bu tür yatırımlar özlemle beklenmektedir.