29-Ocak-2023
Ara


Geç Kalmadan Yerinizi Alın!!

Detay

  Tavşanlı  
 
Kütahya
 

TAVŞANLI

Tarihçe

Tavşanlı tarihi, Anadolu’nun tarihi kadar uzun bir geçmişe dayanmaktadır. İlçemiz tarihinin iz ve kalıntılarına İlçemizin birçok yöresinde rastlamak mümkündür.
1071 Malazgirt Meydan Savaşından sonra Anadolu’nun fethi başlamıştır. İlçemiz de, 1078 yılında Süleyman Şah Komutasındaki birliklerce, Türk topraklarına katılmıştır.
1097 yılındaki Birinci Haçlı seferleri ile İlçemiz ve çevresi tekrar Bızans’ın eline geçmiştir. Ancak Bizans’ın işgalinde iken 1118 yılında Merkez Kavaklı Camii inşa edilmiştir. İşgal yıllarında, Türk ve Müslüman nüfusun Camii yaptıracak kadar bir sayısal çoğunluğa ulaşmış olması dikkat çekici bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.
1182 yılında Anadolu Selçuklu Hükümdarı II.Kılıç Arslan tarafından Bizans hakimiyetine kesin kez son verilerek Türk Hakimiyeti yöremizde ve İlçemizde tesis edilmiştir.Çok büyük öneme sahip tarihi şahsiyetlerinden Arslanbey de bu dönemde yaşamış ve yöremizin manevi fethinde çok büyük katkıları olmuştur. Halen kendileri İlçemiz Ulu Camii kenarında medfun olup, Tavşanlı halkı tarafından büyük bir saygıyla anılmaktadır.

Aynı dönemde Selçuklu Ordusu fetih hareketlerini fiilen sürdürürken Ahmet Yesevi Hazretleri ile Hacı Bektaşi Veli Hazretlerinin İlim, İrfan sahibi talebeleri manevi fethin gerçekleşmesinde çok büyük katkıları olmuştur. Bunlardan Ayvalı Köyünde Karaca Ali, Göbel Köyünde Kurt Dede, Tepecik Beldesinde Ece Sultan ve Yağlı Dede, Çukurköy Beldesinde Şaban Dede, Terzi Dede, Dedeler Köyünde Sarı İsmail, Kayaarası Köyünde Bala Sultan Medfun olup bilinen manevi büyüklerimiz arasında yer alırlar.

1300 yılında Anadolu Selçuklu Devleti yıkılınca yöremiz Kütahya Merkezli Germiyanoğlu Beyliğinin Hakimiyeti altına girmiştir. Aynı dönemlerde Orta Asya’da Moğol İmparatorluğu kurulmuş ve bunların baskısı sonucu Anadolu’ya göçler büyük hız kazanmış, Tavşanlı ve çevresine de 300.000 civarında Türkmen gelerek yerleşmiştir.

Germiyanoğlu Süleyman Şah Karamanoğlu tehlikesine karşı Osmanlı beyliği ile iyi ilişkiler içine girmiş, kızı Devlet Hatun’la Yıldırım Beyazıt’ı evlendirerek Tavşanlı ve yöresini çeyiz olarak Osmanlı Beyliğine bırakmıştır. Ardından Germiyanoğlu Beyliği ile Osmanlı Beyliği birleşmiş ve Yıldırım Beyazıt Kütahya Valisi olmuştur.

Yıldırım Beyazıt’ın Kütahya Valiliği döneminde Tavşanlı yöresinde sık sık sürek avına çıktığı ve yörede tavşanın bol olmasından dolayı buraya “Tavşanlı” adının verildiği rivayet edilmektedir. Osmanlı döneminde Kütahya Sancak, Tavşanlı da Nahiye konumunu sürdürmüştür. Domaniç ve Tavşanlı yöresi Osmanlı tarihi bakımından çok büyük öneme sahiptir. Karakeçili Aşireti Sögüt’ü kışla olarak kullanırken bu yöreyi de yaylak olarak kullanmıştır. Osmanlı Devleti’nin temelleri Domaniç’i de içine alan bu topraklar üzerinde atılmıştır. Ertuğrul Gazi’nin annesi Hayme Ana bir yayla mevsiminde Çarşamba Köyünde vefat emiş aynı yere defnedilmiştir. Hayme Ana adına, adı geçen köyde her yıl Eylül ayının ilk Pazar günü şenlik havasında anma törenleri yapılmaktadır.

İlçe Merkezinde 1912 yılında Belediye kuulmuş ve 1921 yılında Kaymakamlığa dönüşmüştür. İlçe ve çevresinde 16 Temmuz 1921 yılında Yunan işgaline uğrayarak büyük bir katliam yaşanmıştır. İlçe halkı topladığı paralarla 400 mevzer satın alarak gönüllü birlikler oluşturmuş, bu birlikleri Salihli ve Emet cephesine sevk ederek Ülkenin istiladan kurtulmasına önemli katkılarda bulunmuştur. 26 Ağustos 1922’de Büyük Taarruzla Yunanlı’ların bozguna uğratılması sonucu 3 Eylül 1922’de Tavşanlı düşman işgalinden kurtarılmıştır.

1929 yılında İzmir-Ankara Demir Yolu İlçe Merkezinden geçince komşu İl, İlçe, bölge ve ülke ekonomisi ile entegrasyon sağlanmıştır. 1940 yılında G.L.İ.’nin kurulması ile İlçe ekonomisi büyük imkanlara kavuşmuştur. 1956 yılında Termik Santrali açılması ile İlçe büyük bir ekonomik potansiyele kavuşmuştur.

Coğrafi Yapı

Kütahya İline bağlı olan İlçemizin yüzölçümü 1804 Km2 olup, İl merkezinden uzaklığı 48 Km’ dir. İlçemiz 29-30 boylam ve 39-40 enlem daireleri arasında yer almaktadır. Ege ve Marmara bölgelerinin birleştiği bir coğrafi bölgede yer alan ilçenin denizden yüksekliği 860 metredir.

İlçe alanının büyük bir kesimi dağlık gür ve geniş ormanlarla kaplıdır.

İlçede İç Anadolu Bölgesinin kırsal iklimiyle Ege Bölgesinin ılıman iklimin geçiş özelliklerine sahip bir iklim türü hüküm sürmektedir. Genelde yazlar kurak ve sıcak, kışlar soğuk ve yağışlı geçer, en çok yağış aldığı mevsim ilkbahardır. Yıllık ortalama maksimum yağış miktarı 611 mm./yıl olduğu dikkate alınacak olursa yöremizde yağış oranı oldukça düşük olduğu ortaya çıkmaktadır.

İlçe alanının % 56,9 ‘ ına tekabül eden 102 hektarlık kısmı ormanlık olduğu dikkate alınacak olursa bitki örtüsü yönünden oldukça zengin bir dokuya sahiptir. Yaygın ağaç türü Kızılçam olup, Yaylacık yöresinde geniş Karaçam orman alanları mevcuttur. Ayrıca İlçemizin doğusunda yer alan Vakıf Köyü çevresi ise dünyada eşine başka bir yerde rastlanmayan Piramidal karaçam ağaçlarından oluşan orman ile kaplıdır. Bu bölge, Çevre ve Orman Bakanlığınca koruma altına alınmıştır.

Nüfus Durumu

2000 Genel Nüfus Sayımına göre İlçe Merkezinde yaşayanların sayısı 47.235 olarak görülmekte ise de, İlçe merkezinin nüfusu 60.000’ in üzerinde olduğu herkesçe bilinmektedir.

Nüfusun büyük çoğunluğu okuma yazma bilmektedir.

Hane halkının büyüklüğü 4 veya 5 kişi civarındadır.

Nüfusun yapısı içinde başka bir etnik gruba mensup olanlar mevcut değildir.

Tavşanlı İlçe Merkezinin 1980’ den bu yana nüfus gelişimi şu şekildedir.

YIL NÜFÜS MİKTARI
1980 23.847
1985 30.506
1990 37.623
1997 47.575
2000 47.334

Tavşanlı İlçesinin 1985, 1990, 1997 ve 2000 Genel Nüfus Sayımına göre toplam Merkez ve Köy Nüfusları aşağıdaki gibidir.
YIL TOPLAM MERKEZ KÖY
1980 90.189 30.506 59.683
1990 96.277 37.623 58.654
1997 100.016 47.575 52.441
2000 99.775 47.224 52.551

BELDELERİMİZ 2000 YILI GENEL NÜFUS SAYIMINA GÖRE NÜFUSLARI
Aliköy Beldesi 1656
Balıköy Beldesi 2862
Çukurköy Beldesi 4589
Gürağaç Beldesi 1835
Kuruçay Beldesi 1708
Tepecik Beldesi 2915
Tunçbilek Beldesi 5900

İdari Durum

İlçe genelinde bir merkez, 7 kasaba olmak üzere toplam 8 Belediye ile 94 Köyümüz mevcuttur. İlçemizde 94' ü köy, 35'i mahalle olmak üzere toplam 129 Muhtarlık bulunmaktadır.

Eğitim ve Kültür Durumu

İlçemizde okuma-yazma oranı % 95 civarındadır.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumların dışında eğitim ve kültür faaliyetlerine katkıda bulunan en önemli kuruluş Dumlupınar Üniversitesine bağlı Meslek Yüksek Okulumuzdur. Bilgisayar Teknolojileri ve Programlam (1 ve 2. Öğretim), Muhasebe (1 ve 2. Öğretim), İthalat ve İhracat (1 ve 2.Öğretim), Harita ve Kadastro(1 ve 2.Öğretim), Makine, Otomotiv (2.Öğretim), Lojistik (1 ve 2. Öğretim), Doğalgaz ve Sıhhı Tesisat (1 ve 2. Öğretim), Büro Ynetimi ve Sekreterlik (1 ve 2. Öğretim), Edüstriyel Otomasyo (1 ve 2. Öğretim) programları 1700 civarında öğreci ile Eğitim-Öğretim yapmaktadır. Kamulaştırması yapılan arsa üzerinde Yüksek Okul ve planlanan Fakülte inşaatı dernek çalışması ve mahalli imkanlar ölçüsünde devam etmektedir. Bu binanın 2005 öğretim yılında hizmete girmiştir.

İlçemizin yerli esnafından işadamı Kemal Zeytinoğlu tarafından İlçe Halk Kütüphanesi yaptırılmış olup, bünyesinde el yazımı ve eski eserlerden oluşan zengin bir kitaplık mevcuttur.

Yerel Gazeteler olarak, Bizim Tavşanlı, Haber Tavşanlı, Tavşanlı'nın Sesi, Tavşanlı Postası ve Yeni Tavşanlı gazeteleri yayın hayatını sürdürmektedirler.